Skip to main content

  |  Tel: 013 31 48 66  |   info@containersmaes.be   |    VACATURES!

Aanlevermogelijkheden

volgens type afval

Gemengd bouw- en sloopafval

OK: droog, gemengd afval afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten, bestaande uit volgende stromen : puin, zand, hout, metalen, harde kunststoffen, beton, cellenbeton + beperkte hoeveelheid aan gips en glas (< 2%) ; karton en folies voor zover deze proper gehouden kunnen worden.

NIET OK: gevaarlijk afval, asbest, medisch afval, slib, elektrische/elektronische toestellen, verfafval, banden, PMD-afval, EPS (isomo), groenafval, restafval, batterijen, massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines, gasflessen.

Gemengd bouw- en sloopafval wordt steeds volledig uitgesorteerd op specifiek uitgeruste sorteerlijnen, waarbij ongeveer 70% van de uitgesorteerde fracties gerecycleerd wordt en ongeveer 30% energetisch wordt gevaloriseerd.

Zuiver steenpuin

OK: puin (ongewapend beton, bakstenen, dakpannen, klinkers, tegels) met maximum 10% niet vervuilde grond.

NIET OK:
gips, cellenbeton (Ytong), glas, vezelcement en gelijkaardige materialen, asbest, teerhoudend asfalt, roofing, keramiek en niet inerte producten zoals hout, papier & karton, isolatie en restafval.

Steenpuin wordt bewerkt tot granulaten die vervolgens ingezet worden als bv. fundering in de bouwsector. 

Houtafval

OK: behandeld en onbehandeld hout, paletten, constructiehout, OSB-, MDF-, vezel- en spaanplaten.

NIET OK: geïmpregneerd hout (tuinhout, spoorwegliggers), bekleed hout (met vastgelijmd plastic, karton of stof), verdord hout, snoeihout, geen ramen/deuren met glas, massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines

Houtafval wordt op onze sites uitgesorteerd in 2 kwaliteiten. De eerste, bestaande uit een groot aandeel massief hout, wordt ingezet in de productie van spaanderplaten. De andere kwaliteit, die uit minderwaardig hout bestaat, wordt afgezet in functie van de productie van groene energie.

 

Groenafval

OK: gras, bladeren, snoeihout, takken (maximumdiameter van 10 cm), max 25% aan grasmaaisel en stro.

NIET OK: snoeihout met een diameter van meer dan 10 cm, boomwortels en stronken., en andere contaminanten (restafval, hout, metalen, plastic, …).

Groenafval wordt verwerkt tot compost. Niet-composteerbare delen worden energetisch gevaloriseerd in biomassacentrales.

Asbest (Eternit)

OK: gebonden asbest (golfplaten, leien, buizen, dorpels, tegels, …), aangeboden in VOLLEDIG GESLOTEN dubbelwandige asbestzakken (big-bag, containerbag) en die voorzien zijn van asbestlogo’s

NIET OK: vrije asbest (koorden, isolatie, linten, spuitasbest, …), restafval, hout, isolatiemateriaal en andere vreemde voorwerpen

Gebonden asbestafval wordt gecontroleerd gestort teneinde de risico’s op verspreiding van asbestvezels zoveel mogelijk te beperken.

Grond (+ stenen)

OK: niet verontreinigde grond + puin (ongewapend beton, bakstenen, dakpannen, klinkers, tegels) beperkt tot maximaal 25%.

NIET OK: gips; cellenbeton (Ytong); glas; vezelcement en gelijkaardige materialen; asbest(verdacht) materiaal; teerhoudend asfalt; roofing; keramiek; en niet inerte producten zoals hout; papier & karton; isolatie en restafval.

Grond (en stenen) wordt afgezeefd, waarbij de grond na keuring afgezet wordt als bouwstof. De afgezeefde puinfractie wordt verder verwerkt tot puingranulaten die vervolgens ingezet worden als bouwstof (bv. fundering).

Papier en karton

OK: alle soorten papier, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, kartonnen dozen in droge toestand (max. 20% vocht).

NIET OK: vervuild, verontreinigd of geplastificeerd papier, siliconepapier, gelamineerd papier of karton, behangpapier, papieren handdoeken en tafellakens, toiletpapier, eierdozen, broodzakken, kokers en andere contaminanten (restafval, hout, plastic, …)

Papier en karton wordt herwerkt tot grondstof voor de productie van nieuw papier en karton.

 

(Vlak) Glas

OK: dubbel glas, gecoat glas, veiligheidsglas, gewapend glas, spiegelglas

NIET OK: hittebestendig glas (Pyrex, …), andere inerten (stenen, keramiek, porselein, …), hol glas, gevaarlijk afval en andere contaminanten (restafval, hout, metalen, plastic, …).

Het glas wordt gezuiverd van alle onzuiverheden waarna het tot scherven wordt gebroken. Deze scherven worden ingezet als grondstof voor de aanmaak van nieuw glas.

Gipsafval (Gyproc)

OK: gips; gipsblokken; gipskartonplaten en -vezelplaten (Gyproc, Isolava, …) met een contaminatiegraad van max. 2% (isolatie, hout, behangpapier, metalen).

NIET OK: cellenbeton; isolatie; golfplaten; hout; roofing; puin; gevaarlijke afvalstoffen; restafval; PMD; 

Gipsafval wordt na opschoning als grondstof aangewend voor de productie van nieuwe gipsplaten.

 

 

 

Harde kunststoffen

OK: Diverse producten uit (harde) kunststoffen zoals zuiver speelgoed, emmers, buizen, wasmanden, tuinmeubelen, kunststofpallets, kisten, vaten en bidons, profielen, dakgoten, bloempotten, kratten

NIET OK: elektrische en elektronische apparaten, siliconetubes, voorwerpen op batterijen, folies, samengestelde kunststoffen, rubberafval, EPS, spanbanden, sterk vervuilde kunststofvoorwerpen en andere contaminanten (restafval, hout, metalen, …).

Harde kunststoffen worden verder uitgesorteerd, gemalen en gewassen waarna ze ingezet worden als grondstof voor nieuwe kunststofvoorwerpen.

Restafval (Klasse II)

OK: niet recycleerbaar afval dat qua aard en samenstelling overeenkomt met huishoudelijk restafval.

NIET OK: recycleerbare afvalstoffen zoals papier & karton, hout, metalen, folies, PMD, ... die selectief dienen te worden ingezameld conform art. 4.3.2 van het VLAREMA (Vlaanderen), art. 18bis van het afvaldecreet (Wallonië) of art. 19 van de ordonnantie afvalstoffen (Brussel) ; massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines, gevaarlijke afvalstoffen en gasflessen.

In Vlaanderen geldt een contractverplichting tussen de producent en de inzamelaar van het restafval. In dit contract engageert de producent zich om de stromen conform art. 4.3.2 van het Vlarema selectief aan te bieden. Meer informatie hieromtrent, kan u hier vinden.

Restafval wordt energetisch gevaloriseerd.

Metalen

OK: ijzerschroot, inox, aluminium, koper, zink en ander non-ferro metalen

NIET OK: spuitbussen, oliefilters, radioactief materiaal zoals rookmelders, verfblikken, gasflessen, elektrische en elektronische toestellen (AEEA, zoals stofzuigers, wasmachines, ijskasten, computers, radio’s, …) , lichtarmaturen (met (TL) lampen), batterijen en loodaccu’s en andere contaminanten (restafval, hout, plastic, …).

Metalen worden, na bewerking, gesmolten om opnieuw als grondstof te kunnen hergebruikt worden.

Plasticfolie

OK: zuivere (L)LDPE folie (stretch- en krimpfolie), noppenfolie (max. 5%)

NIET OK: gelamineerde folie, schuimfolie, kunststofzakken, folies in direct contact met voedingswaren, kunststofvreemde materialen (hout, gevaarlijk afval, papier & karton, restafval, …) 

Na opschoning wordt folie herwerkt tot een grondstof om bv. plastic zakken te produceren.

Roofing

OK: bitumineuze roofing met max. 5% aan (vastgehechte) verontreiniging zoals bv. hout, isolatie, metalen, … .

NIET OK: teerhoudende roofing, asbest, grond, restafval, gevaarlijk afval en > 5% aan andere verontreiniging (isolatie, hout, metalen).

Roofing wordt energetisch gevaloriseerd.

Cellenbeton (Ytong)

OK: zuiver cellenbeton

NIET OK: plastic, hout, roofing, asbest, gips en andere contaminanten (restafval, gevaarlijk afval, metalen, …)

Cellenbeton wordt, na tussenbewerking, hergebruikt als bouwstof.

ONZE AFZETCONTAINERS - Overal in beeld !

Graag informeren wij u over de wijzigingen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2024 omtrent de inzameling van het bouw en sloopafval in Vlaanderen.

De vernoemde stromen moeten verplicht apart ingezameld worden, tenzij u aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dit laatste geval mag u het bouw- en sloopafval gemengd laten inzamelen.

Let op! In bouw- en sloopafval mag nooit gevaarlijk afval, restafval, verpakkingsafval of één van de selectief in te zamelen stromen in die niet tot het bouw- en sloopafval behoren.

Wij voorzien voor elke selectief in te zamelen afvalstroom een geschikt recipiënt.

Wij vatten deze wetgeving voor u samen in een brochure die u hier terugvindt alsook de gedetailleerde officiële brochure:


Locatie hoofdzetel:
Snelwegstraat 7
3980 Tessenderlo

Openingsuren burelen:
maandag tot vrijdag van 08u00 tot 12u00, 12u30 tot 17u00
zaterdag, zon- en feestdagen gesloten
Tel: 013 67 04 20
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

BESTELLEN

Particulieren


Bedrijven


© Containers Maes